درگاه پرداخت

  • خانه  »  برگه  »  درگاه پرداخت

درود کاربر عزیز،

فرم پیش رو، یک فرم متصل به درگاه پرداخت واسط زرین پال می باشد. شما از طریق این فرم می توانید کمک های مالی خود را جهت بهبود کیفیت و برنامه نویسی بیشتر نرم افزارهای رایگان به گروه پردینا اعطاء نمایید یا در صورت لزوم و هماهنگی قبلی با بخش مالی، وجوه متفرقه برای خدمات ارائه شده به شما را نیز می توانید از این طریق پرداخت نمایید.

 

تومان